Event

March 1, 2021

COBIN Angels Open Day

*** English version below ***

Spotkanie otwarte klubu COBIN Angels

Czy chcesz wspierać młode firmy technologiczne, jednocześnie mnożąc swoje inwestycje? Zastanawiasz się nad zmianą kariery i zagłębieniem się w dynamiczny świat startupów? Chcesz być mentorem dla początkujących założycieli firm?

Zostań aniołem biznesu i dołącz do klubu COBIN Angels. Jako inwestor anielski nie tylko znajdziesz obiecujące możliwości inwestycyjne dla swojego kapitału, ale również będziesz pracować z jednymi z najzdolniejszych innowatorów i działać wspólnie z menedżerami wysokiego szczebla i doświadczonymi przedsiębiorcami.

COBIN Angels to klub inwestorów indywidualnych (aniołów biznesu) założony w Warszawie w 2015 roku. Wraz z naszymi członkami zajmujemy się rozwojem spółek o wysokim potencjale wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z sektora technologicznego. Od 2020 roku w ramach Innovation Campus w Warszawie, wspólnie z Cambridge Innovation Center, tworzy pierwszą wyspecjalizowaną Społeczność Inwestorów. 

By dowiedzieć się, jak działamy, jak angażujemy inwestorów i pracujemy ze startupami, weź udział w naszym Spotkaniu Otwartym!

Agenda:

  • Czym są inwestycje anielskie? Wprowadzenie do roli aniołów biznesu w ekosystemie startupowym
  • Rozmowa z członkiem klubu COBIN Angels - doświadczenia i korzyści ze współpracy ze startupami
  • Case study - jak działa inwestycje anielskie w rzeczywistości?
  • Sesja Q&A

Spotkanie otwarte odbędzie się w języku polskim.

Najbliższe spotkanie odbędzie się: 25 sierpnia 2021, godz. 17:00 - 19:00

Formularz rejestracyjny: https://cobinangels.typeform.com/c/adbITVR1

Partnerem Spotkań Otwartych COBIN Angels jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

COBIN Angels Open Day

Do you aspire to support cutting-edge tech companies, while boosting your investments? Are you considering changing your career and delving into the fast-paced world of startups? Do you wish to be a mentor for fledgling founders?

Become a business angel and join the COBIN Angels club. As an angel investor, you will not only find a promising investment for your capital, you will also work with some of the brightest innovators and cooperate with like-minded managers and entrepreneurs.

COBIN Angels is a club for individual investors (business angels) launched in Warsaw in 2015. Together with our members we are involved in the development of companies with high growth potential, with particular emphasis on projects in the technology sector. From 2020, as part of the Innovation Campus in Warsaw, together with Cambridge Innovation Center, it is creating the first specialized Investors’ Community. 

To find out how we operate, engage investors, and work with startups, join our Open Day!

Agenda:

  • What is angel investing? Introduction to the role of business angels in the startup ecosystem
  • COBIN Angels member guest spot – the experience and benefits of working with startups
  • Investment case study – how does angel investing work in reality?
  • Q&A session

The COBIN Angels Open Days are held in Polish.

The closest meeting will be held on August 25th, 17:00 – 19:00.

Register for the meeting here: https://cobinangels.typeform.com/c/adbITVR1

COBIN Angels' Open Days are organized in partnership with PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.