Cobin AngelsCobin Angels to uruchomiony w roku 2015 w Warszawie klub inwestorów indywidualnych (aniołów biznesu). Angażujemy się w rozwój firm o wysokim potencjale wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem projektów z sektora technologicznego.

Inwestorzy Cobin Angels to osoby pełniące funkcje zarządcze: prezesi i właściciele przedsiębiorstw oraz menedżerowie wyższego szczebla w dużych organizacjach.

Rozwinęliśmy międzynarodową sieć kontaktów, dzięki czemu jesteśmy silnym partnerem w realizacji fuzji i przejęć, przeprowadzaniu wyjść z inwestycji oraz ekspansji zagranicznej. Współpracujemy z funduszami Venture Capital, Private Equity, butikami inwestycyjnymi, Family Office oraz niezależnymi inwestorami.

Nasi partnerzy

Cobin Angels jest członkiem European Business Angel Network (EBAN) oraz rozwija relację z najbardziej aktywnymi europejskimi i amerykańskimi klubami business angels, dzięki czemu ma możliwość dopraszania zagranicznych aniołów biznesu do ko-inwestycji lub inwestycji w kolejnych rundach inwestycyjnych:

 • Cambridge Angels (Wielka Brytania),
 • Sofia Business Angels (Francja),
 • Danish Business Angels (Niemcy),
 • FiBAN (Finlandia),
 • Business Angels Network Catalunya (Hiszpania),
 • Hellenic Business Angels Network (Grecja),
 • Halo Business Angels (Irlandia),
 • Austrian Angel Investors Association (Austria),
 • Croatian Business Angel Network (Chorwacja),
 • Estonian Business Angel Network (Estonia),
 • National Business Angel Association (Rosja),
 • IESE Business Angels (Hiszpania),
 • Turkey Busienss Angel Association (Turcja),
 • akceleratory: BGTA, Innosance.

Jest to również bardzo efektywny mechanizm łączący finansowanie ze wsparciem ekspansji zagranicznej.

Profil inwestycyjny

Inwestujemy w projekty we wczesnych fazach ich rozwoju. Spółki, które zapraszamy na sesje inwestycyjne mają unikalny produkt rozwijany przez wyspecjalizowany zespół. Wysokość rundy inwestycyjnej wynosi zwykle od 500 tys. do 5 mln złotych. Inwestycje często odbywają się grupowo, poszczególni aniołów biznesu angażują kwoty od 100 tys. złotych.

Cobin Angels w liczbach


Ponad

analizowanych <br class="no_mobile">projektów rocznie

Ponad

prezentacji najlepszych <br class="no_mobile">spółek rocznie

 

zrealizowanych inwestycji
 

sesji inwestycyjnych rocznie

 

zagranicznych partnerów

Ponad

okazji do networkingu rocznie