Dla przedsiębiorcówKryteria selekcji projektów

Inwestujemy w projekty we wczesnych fazach rozwoju, wymagamy jednak, aby zespół zaprezentował kompletny, gotowy do wejścia na rynek produkt.

Członkowie klubu Cobin Angels mają doświadczenie w wielu dziedzinach. Działamy zarówno w obszarze IT, telekomunikacji, inżynierii, energetyki, ochrony zdrowia, biotechnologii, e-commerce, jak i lifestyle czy kultury.

 

Korzyści dla przedsiębiorcy


Wysokość rundy inwestycyjnej wynosi najczęściej od 500 tys. do 5 mln złotych. Współpracującym z nami startupom łatwiej też uzyskać kolejne rundy finansowania w ramach klubu Cobin Angels. Dodatkowo pomagamy organizować kolejne rundy finansowania z inwestorami zagranicznymi.

Aniołowie biznesu angażują się w rozwój spółek udzielając im - w zależności od potrzeb - wsparcia w zakresie dystrybucji, produkcji, technologii, logistyki, skalowania na rynki zagraniczne. Startupy zyskują zaufanych mentorów oraz dostęp do ich sieci kontaktów.

Cobin Angels jest członkiem EBAN (European Business Angels Network), zrzeszającego blisko 200 międzynarodowych organizacji wspierających inwestorów i przedsiębiorstwa, dzięki czemu pomagamy startupom pozyskać zagranicznych inwestorów i przeprowadzić ekspansję zagraniczną.

Działamy szybko i ograniczamy biurokrację. Proces inwestycyjny przeprowadzamy zwykle w ciągu 1 do 4 miesięcy od sesji inwestycyjnej. Nie dotyczą nas także ograniczenia wynikające z dysponowania pieniędzmi publicznymi.

Współpracując z inwestorem prywatnym zespół startupu zachowuje swobodę w zarządzaniu spółką. Reguły współpracy są elastyczne i ustalane indywidualnie. Bliski, osobisty kontakt z inwestorem pozwala na wypracowanie optymalnej strategii działania i realną ocenę efektów.

Na każdym etapie współpracy pomagamy startupom przygotować się do spotkania z potencjalnym inwestorem, zebrać wymaganą dokumentację projektową, zaadresować oczekiwania inwestorów oraz przygotować pitch deck.


Jak przebiega proces inwestycyjny?


 1. Zgłoszenie
  Zgłoś projekt wypełniając formularz u dołu strony. Wcześniej zapoznaj się z regulaminem współpracy oraz przeczytaj materiały informacyjne, które pozwolą Ci lepiej przygotować się do procesu inwestycyjnego.
 2. Analiza projektu
  Nasi analitycy sprawdzą zgodność zgłaszanego projektu z przyjętymi kryteriami inwestycyjnymi. Weryfikacja wniosków trwa zwykle od 2 do 4 tygodni. Po tym czasie kontaktujemy się z wybranymi spółkami, które przeszły pozytywnie selekcję.
 3. Prezentacja projektu
  Co miesiąc kilka wybranych startupów zapraszamy na sesję inwestorską, w trakcie której prezentują swój projekt przed inwestorami zrzeszonymi w klubie Cobin Angles. Zdarza się, że projekty prezentowane są inwestorom indywidualnie jeśli spełniają wskazane przez nich kryteria.
 4. Negocjacje
  Jeśli projekt wzbudził zainteresowanie, aranżujemy kolejne spotkania pogłębiające, uzupełniamy informacje o spółce oraz wspieramy startup w efektywnej komunikacji z inwestorem. W razie potrzeby szukamy partnerów do wspólnej, większej inwestycji.
 5. Inwestycja
  Na tym etapie koordynujemy proces inwestycyjny i koordynujemy zamknięcie rundy inwestycyjnej.