Dla inwestorówKogo zrzesza Cobin Angels?

Cobin Angels zrzesza inwestorów indywidualnych (Aniołów Biznesu), chcących zaangażować się w rozwój młodych firm technologicznych i startupów o wysokim potencjale wzrostu. Suma ich doświadczeń w różnych branżach pozwala wspieranym firmom uzyskać skokowy wzrost wartości i wyników finansowych, a także zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów typowych dla przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju.

Dlaczego warto inwestować w startupy?

Inwestycja w innowacyjną spółkę we wczesnym etapie jej rozwoju daje szanse osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku, który w niektórych przypadkach sięga nawet kilkaset procent. Selekcja oraz proces inwestycyjny związany z zaangażowaniem inwestora w startup wymaga odpowiedniej wiedzy i narzędzi. Cobin Angels wspiera inwestorów w tym zakresie zarówno na etapie zdefiniowania strategii inwestycyjnej, selekcji projektów, procesu inwestycyjnego jak i nadzorowania inwestycji.

Co mówią badania?

Według badań amerykańskiego National Bureau of Economic Research, obecność aniołów biznesu w startupie:

 • zwiększa ponad 4-krotnie szanse na wejście na giełdę lub sprzedaż firmy,
 • 2-krotnie na pozyskanie kolejnej rundy finansowania,
 • daje o 50% większe prawdopodobieństwo sukcesu startupu,
 • startupy z aniołami biznesu na pokładzie versus te bez aniołów mają przychody wyższe o 30–50%.


Cobin Angels selekcjonuje projekty z opracowanym produktem oraz uwiarygodnioną potrzebą rynkową.


Co zyskują członkowie klubu Cobin Angels

 • Dostęp do najlepszych firm technologicznych na wczesnym etapie rozwoju. Zapewniamy dostęp do najbardziej wartościowych projektów na rynku. Dysponujemy zarówno projektami własnymi jak i przekazywanymi przez sprawdzonych partnerów klubu (inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, fundusze VC oraz inne trudno dostępne dla inwestora indywidualnego źródła w kraju i za granicą). Co miesiąc w trakcie sesji inwestorskich stwarzamy okazję do osobistego spotkania zrzeszonych inwestorów z najbardziej perspektywicznymi młodymi spółkami szukającymi wsparcia w rozwoju.
 • Selekcja i oszczędność czasu. Aktywnie poszukujemy najbardziej rokujących przedsiębiorstw. Prowadzimy regularny monitoring rynku startupów, poddając je weryfikacji i ścisłej selekcji. Około 10% najlepszych projektów dostaje szansę zaprezentowania się przed gronem inwestorów. W procesie selekcji uczestniczą doświadczeni aniołowie biznesu — członkowie Rady Cobin Angels. Członkowie naszego klubu zyskują stały dostęp do aktualnego, wiarygodnego, kompleksowego i uporządkowanego przeglądu rynku potencjalnych inwestycji.
 • Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Spółki, które zapraszamy na sesje inwestycyjne mają unikalny, gotowy do wejścia na rynek produkt rozwijany przez  wyspecjalizowany zespół. W połączeniu z naszą metodyką pracy oraz doświadczeniem biznesowym aniołów biznesu pozwala to na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego przy zachowaniu wysokiego potencjału wzrostu młodej firmy.
 • Indywidualne dopasowanie. Na życzenie dopasowujemy propozycje projektów do indywidualnych preferencji inwestora. W jego imieniu przeprowadzamy dokładny przegląd rynku oraz przedstawiamy spółki pasujące do preferowanego profilu inwestycji.
 • Partnerzy inwestycyjni. W rozwój projektu angażuje się z reguły kilku aniołów biznesu. W razie potrzeby do  współpracy przy większych inwestycjach zapraszamy partnerów instytucjonalnych Cobin Angels. Dzięki inwestycjom w dedykowanym modelu syndykatowym nasi klubowicze — angażując umiarkowane środki finansowe i dywersyfikując ryzyko — mogą uczestniczyć w dużych, znaczących inwestycjach.
 • Płynny proces inwestycji. Zapewniamy sprawny przebieg całego procesu inwestycyjnego.
 • Ład korporacyjny. Na życzenie klienta zajmujemy się ładem korporacyjnym w spółce portfelowej, dbając o realizację jej celów strategicznych, wykonanie planu finansowego i zarządzanie ryzykiem.
 • Kontakty i wiedza. Rozwijamy ekosystem inwestycyjny oraz zapraszamy na liczne wydarzenia służące wymianie wiedzy i kontaktów pomiędzy osobami aktywnymi biznesowo i otwartymi na wspólne przedsięwzięcia. Cztery razy w roku organizujemy spotkania Cobin Angels Club, będące komfortową i niezobowiązującą okazją do wymiany doświadczeń, edukacji i pogłębienia relacji z innymi zrzeszonymi inwestorami.

Zapraszamy do rozmowy lub niezobowiązującego udziału w spotkaniu otwartym.